• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

Ontwikkeling school en team

Ontwikkeling school en team

Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met rekenen via Snappet en eigen Chromebooks in de bovenbouw, Staal voor spelling in de middenbouw en Social Schools. Ook zijn we gestart met het doelenboek en kind-oudergesprekken.

Dit is een voorbeeld van de beweging die we steeds meer maken van overwegend leerkrachtgestuurd onderwijs naar leren vanuit jezelf, waarbij de leerkracht meer in een begeleidende rol komt.

Doordat kinderen hun eigen doelen voor ogen hebben, sturen ze ook meer zelf. Daarnaast krijgen de kinderen van de leerkracht de begeleiding die ze nodig hebben. Cruciaal hiervoor is dat de leerkrachten de kinderen zien zoals ze zijn.

Dit vraagt ook opleiding en ontwikkeling van ons team. Door goed in gesprek te zijn met kind en ouder, komen we dan tot een goed beeld van wat de kinderen te leren hebben.

De kracht van de kinderen is in de onderbouw misschien al wel het mooist zichtbaar. De ruimte die kinderen in deze jongste schooljaren het meest vragen, vraagt visie op leren van de school en van de leerkracht. Onze kleuterjuffen gaan zich opleiden tot specialist van het jonge kind (post HBO).

Algretha start in september met de opleiding. Zodra het kan, zal ook Nellie deze opleiding gaan doen. Dit is een opleiding die aansluit bij de laatste inzichten van hoe jonge kinderen leren. Een meer spelgericht aanbod met aandacht voor autonomie en eigen initiatief van kinderen, blijkt, mits goed begeleid, meer perspectief te bieden. Onderwijskundig en pedagogisch onderzoek wijst uit dat we jonge kinderen niet moeten testen en dat een strikt programmagerichte werkwijze niet past bij deze leeftijd.

Naast een nieuwe methode voor spelling in de bovenbouw (Staal, net als in de middenbouw) en een nieuwe leesmethode (Lijn 3) voor groep 3, zal het nieuwe schooljaar dus in het teken staan van de verdere vorming van ons kleuteronderwijs.

Tenslotte hebben we ook voor groep 5 eigen Chromebooks besteld en gaan de kinderen vanaf groep 4 rekenen met Snappet. 

<< terug naar overzicht
Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl