• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

LEERLINGENRAAD

Leerlingenraad

De kinderen vanaf groep 4 kiezen per groep een vertegenwoordiger uit die hun belangen behartigt. De vertegenwoordigers krijgen inspraak in het onderwijs, de school, het schoolplein en de omgeving. Ideeën kunnen op groepsniveau in de ideeënbus worden gedaan. De punten die in de groep het meeste draagvlak hebben, komen in de vergadering aan bod. De ingebrachte onderwerpen worden op basis van uitvoerbaarheid en democratie beoordeeld door de raad. 

Voorzitter: meester Gosse

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl