• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

PRAKTISCHE INFORMATIE

Lunch op school
Er wordt om 12.00 uur gezamenlijk op school gegeten. De kinderen eten bij hun eigen leerkracht in de groep. Voor schooltijd kunnen de bakjes en bekers in de koelkast worden gezet. Graag de naam van het kind duidelijk op de beker en op het bakje vermelden. Op maandag (groep 1-2), woensdag (groep 3-4-5) en donderdag (groep 6-7-8) kunnen er tosti's gemaakt worden in de klas. Graag de broodbakjes hierop aanpassen.

Verjaardagen
Als een kind jarig is, mag het trakteren in de eigen groep. In groep 1 en 2 wordt er ’s morgens meteen getrakteerd om 08.30 uur. In groep 3, 4-5 en 6-7-8 om 10.00 uur.
De keuze van de traktatie is vrij, maar we willen geen lolly’s in verband met de veiligheid. De jarige krijgt een grote verjaardagskaart. Hierop komen de felicitaties van de leerkrachten. In de pauze mag de jarige in de koffiekamer de felicitaties van alle leerkrachten in ontvangst nemen. Het is niet nodig dat de leerling(en) een speciale traktatie voor de leerkrachten meenemen. Kinderen die een verjaardagsfeestje houden, mogen de uitnodigingen op school uitdelen.
Ook dit schooljaar vieren we de verjaardag van meesters en juffen weer op één dag: ‘De Meesters- en Juffendag’, in dit schooljaar zal dat plaatsvinden op 29 juni 2020.

Medicijnen/Dieet
Als je zoon of dochter medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat de groepsleerkracht hiervan op de hoogte wordt gesteld aan het begin van het schooljaar. Dit geldt ook voor andere medische gegevens zoals allergie en dieet. Wij kunnen hier dan in voorkomende gevallen rekening mee houden (bijvoorbeeld bij traktaties).

Gevonden voorwerpen
​In de hal staat een bak met gevonden voorwerpen. In de laatste week voor de zomervakantie worden de gevonden voorwerpen van het schooljaar opgeruimd.

Veiligheid
​Soms gaan we met de kinderen op pad. We bezoeken bijvoorbeeld culturele voorstellingen, excursies en exposities. We houden interviews en gaan op onderzoek uit. Het kan ook voorkomen dat de kinderen van de bovenbouw zonder toezicht, maar met een bepaalde opdracht het dorp in gaan. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken bij de directeur. Alle kinderen zijn via de Stichting WA verzekerd.

Vieringen en feesten
Regelmatig worden er vieringen of feesten gehouden, georganiseerd door de kinderen en de leerkrachten.

Hoofdluis
Iedere eerste vrijdag na de vakantie wordt er door een aantal moeders op hoofdluis gecontroleerd. Wil je er voor zorgen dat je kind die dag geen gel in het haar heeft? Wanneer bij je kind hoofdluis geconstateerd wordt, stelt de school je hiervan op de hoogte. Wanneer je zelf bij je kind hoofdluis constateert, verzoeken wij je dit meteen aan ons te melden. Zo nodig organiseren we een extra luizencontrole.
Contactpersoon is Pascale Schaut.

Betrokkenheid ouders/verzorgers
We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers, sterker: we kunnen niet zonder de betrokkenheid. Je kunt op school activiteiten uitvoeren of meedenken en meebeslissen (in de MR of OR) over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school. 
​Bij diverse activiteiten vragen we ouders om te helpen. Je kunt denken aan: sportdag, vieringen, themaweken, schoolkrant, luizencontrole, vervoer naar activiteiten, musicals, schoolreisje, excursies, kleuterfeest, kluswerk, creatieve vaardigheden en het ophalen van oud papier (zie ook OR).

​Schoolbibliotheek
​Op maandagochtend van 09.00-11.00 uur is de schoolbibliotheek geopend. Boeken die ingeleverd moeten worden, kunnen in de blauwe bakken die in de centrale ruimte van school staan, gelegd worden voor schooltijd. Voor deze bibliotheek is geen lidmaatschap vereist en toegankelijk voor de kinderen. Contactpersoon is Anouk van Noordenburg.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl