• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

CONTACT MET SCHOOL

Informatieavond
Voor alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. Voor dit schooljaar hebben wij een Ouderinformatieavond gepland op 9 september 2019. Het team neemt je mee het programma in van het schooljaar 2019-2020.
 
Contactmomenten
Twee keer per jaar, in februari (10 en 11) en juni (22 en 23) gaat de leerkracht met je in gesprek over de ontwikkeling van je kind(eren).
In oktober is er ook tijd ingepland om, als je dat wilt, met de leerkracht van je kind(eren) in gesprek te gaan. De data zijn 14 en 15 oktober 2019. 
 
Open dag BMS
Jaarlijks, dit schooljaar op woensdag 11 maart 2020, is de open dag gepland. Samen met de kind(eren) kun je dan werkstukken en leermiddelen bekijken. Ook opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Ouderraad (OR)
De ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren van vieringen, schoolfeesten en schoolreisjes. Verder buigt de OR zich over het oud papier, dat gedurende het schooljaar (afgewisseld door de OR van de Meester van der Brugschool), op de eerste zaterdag van de maand wordt opgehaald (zie kalender). De ouderraad wordt door ouders zelf samengesteld en fungeert ook als klankbord voor ouders richting team en directie.

Voorzitter
​Gert-Jan Bleeker
06 54 91 33 93
Penningmeester
​Djura Feringa
06 12 42 44 87
Leden
​Rixta Spel
Wieke de Jong
Vacature
  
06 - 12 11 76 99
(0514) 59 23 12
 
 
Ouderbijdrage
Verschillende activiteiten en uitgaven worden niet bekostigd door de Rijksoverheid en de gemeente. Om deze toch te kunnen uitvoeren, vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage van alle ouders/verzorgers. De bijdrage wordt gebruikt voor het schoolreisje, het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, cadeaus bij een afscheid en soms voor extra materialen voor de lessen. Jaarlijks ontvang je van de ouderraad een machtiging waarmee de vrijwillige bijdrage geïnd kan worden.
 
De bijdrage voor dit schooljaar is € 25 per kind.
De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af aan een kascommissie. De kascommissie bestaat uit ouders.
 
Schoolarts
Onze schoolarts is arts bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân. Zij verricht een gezondheidsonderzoek bij de leerlingen van groep 2. De verpleegkundige komt voor een onderzoek bij de leerlingen van groep 7. De onderzoeken vinden plaats in de lerarenkamer en de naburige kamer van de CPO. Ouders krijgen vooraf bericht en worden verzocht bij het onderzoek aanwezig te zijn. Wil je dat je kind een keer extra op controle komt, dan kun je hiervoor een afspraak maken.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl