• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

ORGANISATIE

Schooltijden

Groep 1 en 2 Start schooldag Einde schooldag
Maandag 08.30 uur 14.15 uur
Dinsdag 08.30 uur 14.15 uur
Woensdag 08.30 uur 12.00 uur
Donderdag 08.30 uur 14.15 uur
Vrijdag 08.30 uur 12.00 uur
     
Groep 3 en 4 Start schooldag Einde schooldag
Maandag 08.30 uur 14.15 uur
Dinsdag 08.30 uur 14.15 uur
Woensdag 08.30 uur 14.15 uur
Donderdag 08.30 uur 14.15 uur
Vrijdag 08.30 uur 12.00 uur
     
Groep 5 t/m 8 Start schooldag Einde schooldag
Maandag 08.30 uur 14.15 uur
Dinsdag 08.30 uur 14.15 uur
Woensdag 08.30 uur 14.15 uur
Donderdag 08.30 uur 14.15 uur
Vrijdag 08.30 uur 14.15 uur

Van en naar school
Wij gaan ervan uit dat de kinderen die dichtbij de school wonen (in Woudsend, aan deze kant van de brug), lopend naar school komen. De kinderen zijn ’s ochtends vanaf 08.15 uur welkom op school. Tot 8.15 uur werken de leerkrachten aan de voorbereiding van de lessen. Wij vragen je hier rekening mee te houden.
De schoolbel wordt om 08.25 uur geluid, de lessen beginnen om 08.30 uur. De afspraak geldt: wie binnen is, blijf binnen. Kinderen die lekker buiten willen spelen, blijven tot de bel buiten.

Verdeling van de leerkrachten over de groepen
​De verdeling van de leerkrachten over de groepen is hier te bekijken.

Pauze
​Gedurende een lange schooldag is er twee keer pauze ingepland:
​Van 10.15 - 10.30 uur en 12.00-12.30 uur voor alle groepen. Groep 1-2 speelt 's middags een kwartier langer door.

Toezicht op het plein
​'s Ochtends vanaf 08.15 uur is een van onze medewerkers op het schoolplein. In de pauze is er minimaal één leerkracht op het plein aanwezig.

Directeur
Gosse Kingma is doorgaans vier dagen per week op school aanwezig. De dagen kunnen variëren. Als je hem wilt spreken, kun je altijd even binnenlopen of als je dat wilt, een afspraak maken. Je kunt hem bereiken op 06-22 41 85 36 of via de e-mail, directie@bonifatiuswoudsend.nl.

Coördinator Passend Onderwijs (CPO)
Froukje Meijberg is doorgaans twee dagen per week op school aanwezig. Als je haar wilt spreken, kun je een afspraak met haar maken via de e-mail, f.meijberg@bonifatiuswoudsend.nl. Froukje geeft met het team invulling aan de zorg en extra leerbehoeften van de leerlingen.

Contactgegevens school
Bonifatiusschool Woudsend
Melchior Clantstrjitte 18
8551 NL  WOUDSEND
​Tel. 0514-591505
​E-mail: directie@bonifatiuswoudsend.nl
Website: www.bonifatiuswoudsend.nl

Gymlessen
Het dagelijks bewegingsonderwijs voor groep 1-2 bestaat uit kleutergym, spelles of buitenspel. De leerlingen van groep 1-2 sporten in hun boven-ondergoed en op gymschoenen.

De gymlessen voor groepen 3-4-5 en 6-7-8 worden gegeven in de sporthal van het MFC De Driuwpôlle. 's Zomers wordt er zoveel mogelijk gesport op het sportveld. Verplichte gymkleding: gymschoenen voor binnen met lichte zolen, een sportbroek en t-shirt, of een turnpakje. Het is praktisch om de kleding mee te geven in een rugzak met rits. Graag je kind(eren) van groep 6-7-8 een bidon water meegeven voor tussendoor.

De gymtijden voor groepen 3-4-5 en 6-7-8 zijn:
 
  Woensdag Donderdag
Groep 3-4-5 10.15 - 11.00 uur 13.15 - 14.15 uur
Groep 6-7-8 08.30 - 10.15 uur  


​Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie 21 oktober 2019 - 25 oktober 2019
Kerstvakantie 20 december 2019* - 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 - 21 februari 2020
Pasen 10 april 2020 - 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020
Meivakantie 28 april 2020 - 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 - 22 mei 2020
Pinksteren 31 mei 2020 - 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli 2020 - 14 augustus 2020
Extra dag(en) 3 juli 2020
* Vanaf 12.00 uur

Studiedagen
Op studiedagen werkt het aan eigen scholing, de leerlingen zijn op deze dagen vrij. Voor dit schooljaar staan de volgende studiedagen gepland: 

30 september 2019, 18 oktober 2019, 27 januari 2020, 14 februari 2020, 23 maart 2020, 2 juni 2020 en 15 juni 2020.

Ziekte
Wil je bij ziekte de school daarvan voor schooltijd op de hoogte brengen? 's Ochtends is de school vanaf 07.45 uur telefonisch bereikbaar. Als we geen bericht van afwezigheid hebben ontvangen, neemt de school altijd contact met je op. Wil je door bepaalde omstandigheden je kind(eren) eerder halen of brengen, licht dan altijd de desbetreffende leerkracht in.

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school voor een invalkracht. Mocht dit niet lukken dan zoeken we naar een interne oplossing.

Verlof
​Leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar. Dit betekent dat kinderen vanaf deze leeftijd niet zonder geldige reden thuis mogen blijven. In voorkomende gevallen zal je dus verlof moeten aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk bij de directeur. Hier volgen enkele richtlijnen die we bij het aanvragen van verlof, hanteren:

Verlof voor bezoek aan (tand)arts of ziekenhuis
We vragen je dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan kun je dit bespreken met en doorgeven aan de leerkracht.

Verlof in verband met huwelijken, jubilea en begrafenissen
Dit verlof dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor dit verlof wordt doorgaans toestemming verleend.

Verlof voor extra vrije dagen of vakantie
Hiervoor kan bij uitzondering toestemming worden gegeven. Een verzoek kan drie weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de directeur. Mocht je in de zomervakantie vanwege werk niet met de kinderen op vakantie kunnen, dan kan er eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen extra vrij worden verleend. Dit moet wel tijdig aangevraagd worden. Bovendien is het verplicht om hierbij een werkgeversverklaring in te dienen.

Buitenschoolse opvang (Brede School Woudsend)
​Onze school vormt samen met de Meester van der Brugschool en Thuis-bij-Thea (kinderopvang en peuterspeelzaal) de Brede School Woudsend. meer informatie over Thuis-bij-Thea op www.tbtgroep.nl.

Mobiele telefoons in de klas
​Om een rustige en vertrouwde omgeving te creëren, hebben wij ervoor gekozen dat kinderen hun mobiele telefoon onder schooltijd uitzetten en opbergen in de bureaula van de leerkracht.Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl