• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

MARIJKE VAN DER WAL

Marijke van der Wal

Na mijn opleiding in Leeuwarden kreeg ik een baan in Joure. Ik heb daar een prachtige tijd gehad. Leuke school en fijne contacten met de ouders. Ook heb ik mijn huwelijksfeest daar met alle kinderen gevierd. Onvergetelijk! Ik had altijd 40 kleuters in mijn klas. Niet meer voor te stellen in deze tijd. In 1974 kreeg ik mijn eerste zoon en ben ik gestopt met werken. Dat was heel gewoon in die tijd en ik heb er ook nooit spijt van gehad. Ik kon lekker bij mijn kinderen zijn.
Later werd ik gevraagd om invaldagen in te vullen en daarna samen met Hillie de taken in de kleuterklas op mij te nemen. Ik heb toen de tweejarige applicatiecursus gevolgd en kreeg de bevoegdheid in alle groepen les te geven. Dat gebeurde ook, overal werd ik ingezet en dat heeft mij veel ervaringen opgeleverd.
Bij mijn afscheid in 2013 kon ik vertellen dat ik 25 jaar les heb gegeven aan de Bonifatiusschool in Woudsend, maar loslaten was moeilijk. Ik kon geen afscheid nemen van ‘mijn’ kinderen. Kinderen maken mij blij.
Na enig overleg werd besloten dat ik op vrijwillige basis mijn taak blijf vervullen op school. Woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend ben ik op de school en geef ik ondersteuning aan alle kinderen van groep 1-2.
Mocht mijn hulp ergens anders nodig zijn dan doe ik dat graag.
Dankbaar en blij ben ik dat ik dit werk nog mag doen en ik dank daarom Gosse voor deze mogelijkheid. Extra handen in de klas is alleen maar hard nodig. Ik hoop dit nog even vol te houden met veel voldoening!

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl