• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

AGATHA FOLKERTSMA

Agatha Folkertsma

Het was in maart 1999 dat ik voor de eerste keer op de Bonifatiusschool kwam om in te vallen. Na die ene keer kwam ik er vaker als invaller. Ik kreeg een dagdeel vast werk aangeboden, later werd dat uitgebreid. Gedurende een aantal jaren werkte ik één dag op de St. Radboudschool in Jirnsum en twee dagen op de Bonifatiusschool in Woudsend. Vanaf 2007 ben ik drie dagen op de Bonifatiusschool gaan werken. Dit jaar werk ik wat minder: twee dagen in groep 1 en 2 en een aantal keren vervang ik een collega. Ik werk nog steeds met plezier op onze school.

We hebben vijf kinderen. Onze oudste dochter verblijft met haar man en tweejarige dochter op dit ogenblik in het buitenland (wij zijn dus pake en beppe), net zoals onze middelste zoon. Onze tweede dochter werkt in Limburg in het basisonderwijs en onze oudste zoon heeft werk in Friesland. Inmiddels woont alleen onze jongste zoon Jelte nog thuis.

Vanaf 1 juni 2019 wonen we in Hemelum en wij voelen ons er thuis. 

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl