• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

FROUKJE MEIJBERG

Froukje Meijberg


Samen met Marijn en drie mooie dochters woon ik in Baard. Een leuk, klein dorp met een mooi café en gezellige mensen. Ik ben geboren en opgegroeid in Reahûs. Mijn vader was er ‘hoofd der school’, van hem kreeg ik ook drie jaar les. 

Na de PABO en de opleiding speciaal onderwijs ben ik in 2001 begonnen als juf van groep 8 op de St. Thomasschool in Leeuwarden. Daar heb ik 16 jaar lesgegeven in verschillende groepen. In 2013 ben ik er ook gestart als intern begeleider. Deze taak vervulde ik naast lesgevende taken. 

In 2017 heb ik een overstap gemaakt en ben gaan werken als 'coördinator passend onderwijs' (CPO), eerst op twee verschillende basisscholen en vorig jaar alleen nog op de Bonifatiusschool.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werk ik op maandag en dinsdag als CFO op de Bonifatiusschool en twee andere dagen in de week als CFO op It Klimmerblêd te Sint Nicolaasga.

Mijn taken op school bestaan onder uit het organiseren van de zorg en specifieke ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, en het borgen van de onderwijskwaliteit. Het is een brede en afwisselende taak die goed bij mij past, al mis ik soms het lesgeven aan de kinderen wel.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl