• 'Oog voor elkaar'
 • 'Samenwerken en samen beleven'
 • 'Onderzoekend en ondernemend'
 • 'Vertrouwen in eigen kracht'
 • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
 • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

LEERMETHODE LESKRACHT

De leermethode LESKRACHT die op de Bonifatiusschool toegepast wordt (www.leskracht.nl) sluit bijzonder goed aan bij combinatieklassen.
Veel discussies over het vernieuwen van ons onderwijs hebben betrekking op het behalen van een zo hoog mogelijk resultaat, waarbij we uitgaan van onze eigen perceptie op 'leren'. Je zou bijna vergeten dat ieder kind een natuurlijk leerproces doorloopt waarbij persoonlijkheid, talent, nieuwsgierigheid, motivatie en sociale vaardigheden horen. Juist in een tijdsbestek waarbinnen een onuitputtelijke hoeveelheid kennis slechts een vingerveeg verwijderd is mag je verwachten dat ons huidige onderwijs hierop aansluit.

De hier getoonde Leskracht Educatiecirkel staat model voor de aanpak van 'het nieuwe leren', ook bekend onder de term 21st Century Skills. De integrale aanpak van Leskracht is holistisch, wat betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van:

 1. Inhoud: kerndoelen, wereldoriëntatie en taalvorming;
 2. Persoonsvorming: Talentontwikkeling;
 3. Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren;
 4. ICT-geletterdheid.
De Regenboog Wereldkist (groep 3, 4, 5) van Leskracht is een projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren van de middenbouw op het gebied van wereldoriëntatie.
 
Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die van belang zijn. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3.

Via de Regenboog Wereldkist worden de verschillende fases in het leerproces vertegenwoordigd door zes personages. Om de stappen voor de kinderen herkenbaar te maken, zijn de zes verschillende personages gekleurd

 • Verkenner (rood): het project wordt benoemd en verkend aan de hand van een voorwerp
 • Vrager (oranje): de voorkennis wordt geactiveerd
 • Schrijver (geel): het onderzoek wordt gedefinieerd
 • Wegwijzer (groen): de helpende hand voor onderzoekend en ondernemend leren
 • Regisseur (blauw): het project wordt gecoördineerd
 • Presentator (paars): het eindresultaat wordt gepresenteerd


De online leeromgeving van de Regenboog Wereldkist is opgezet voor leerkracht en leerlingen. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle stappen van het werkproces uit.De Spectrumbox (groep 6, 7, 8) van Leskracht is een projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren van de bovenbouw.
Leerlingen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden.
 
Via de Spectrumbox worden de verschillende fases in het leerproces vertegenwoordigd door zeven personages. Om de stappen voor de kinderen herkenbaar te maken, zijn de zeven verschillende personages gekleurd:

 • Gamejoker (rood): de onderzoekende houding wordt aangewakkerd vanuit een Startgame
 • Analist (oranje): de voorkennis wordt geactiveerd en het onderwerp wordt geanalyseerd
 • Planner (geel): het onderzoek wordt duidelijk gemaakt en ingepland
 • Ondernemer (groen): het verwerven van informatie en ontwerpen van een eindopdracht
 • Teamcaptain (blauw): het projectmatig werken wordt gecoördineerd
 • Presentator (paars): het eindresultaat wordt gepresenteerd
 • Coach (ultraviolet): voor het regulieren van het beloningssysteem en reflectie


De website van Spectrumbox ondersteunt de Spectrumbox, voor kinderen en leerkrachten. De digitale leeromgeving is vormgegeven op basis van 7 stripfiguren die veranderen in echte kinderen en per fase uitleg geven via instructiefilmpjes. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle stappen van het werkproces uit.De Biebboxen (groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8) van Leskracht zijn digitale kennisbanken die binnen de openbare omgeving van YURLS zijn opgezet. YURLS staat voor Your Url’s wat zoveel betekent als ‘jouw internetadressen’. De Biebboxen zijn voor iedereen toegankelijk.
De online informatiebronnen bevatten digitale teksten, films, websites, animaties, educatieve games, werkbladen, enzovoort.  

De Biebboxen horen bij het onderzoekend en ondernemend leren. Leerlingen kunnen hier zelfstandig onderzoek doen met behulp van verwijzingen naar informatiebronnen.
De educatieve verzameling is 21st Century skills-proof. 

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl