• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

DE KRACHT VAN COMBINATIEKLASSEN

Steeds meer combinatieklassen
In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Daardoor dalen de leerlingenaantallen. Kleine scholen op het platteland merken daar het meest van, maar ook grotere scholen ondervinden de gevolgen. Scholen ontkomen er soms niet aan om groepen samen te voegen. Dan ontstaan combinatiegroepen met kinderen uit twee (of soms drie) verschillende leerjaren.

Wat is de invloed van een combiklas?
Leert mijn kind wel genoeg? Is het niet te onrustig in zo’n combinatiegroep? Zijn de jongere kinderen wel opgewassen tegen de ouderen? Het zijn allemaal logische vragen die ouders stellen als ze horen dat hun kind in een combinatieklas komt.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen in een combinatiegroep niet slechter af zijn dan in een homogene (‘gewone’) klas. Combinatiegroepen zijn juist niet nadelig voor de ontwikkeling van een kind. Leerlingen in een combinatiegroep leren net zo veel als andere kinderen. Ook lijdt het welbevinden van kinderen niet onder een combinatiegroep.

In de praktijk
Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. 
Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken.

Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructies van de andere groepen.
Leerlingen uit de hogere groepen - die moeite hebben met bepaalde onderdelen - krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl leerlingen uit de lagere groepen - die meer uitdagende lesstof nodig hebben - via de lesstof voor hogere groepen hiermee in aanraking komen.

Het in de klas doormaken van de fases jongste - middelste - oudste kind plaatst de leerling in een steeds andere 'rol'. Als oudste kind hebben zij ervaren hoe het is om jongste kind in de klas te zijn. Dit blijkt in de praktijk een stuk meerwaarde te hebben in de omgang met elkaar.
Met als bijkomend voordeel dat de kinderen vriendjes uit allerlei klassen krijgen.

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl