• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

PROTOCOL SOCIALE VEILIGHEID - KANJERTRAINING

Klik hier voor het Protocol Sociale Veiligheid.

Sinds begin 2018 krijgen de kinderen op de Bonifatiusschool de Kanjertraining. De leerkrachten hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en eind november 2017 met succes afgerond.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. De lessen worden 1-2 keer per week gehouden. Elke groep behandelt een eigen verhaallijn.

Ieder kind is zichzelf en is niet het gedrag van de pet, maar het gekleurde randje van de pet staat voor de keuzes die het kind kan maken. Het kind wordt daarmee geleerd dat hij of zij zelf verantwoordelijkheid draagt voor de gedragskeuze die hij of zij maakt. Alle kinderen op de Bonifatiusschool hebben een witte pet en naar gelang het gedrag kán er een gekleurd randje ontstaan.

  • De witte pet is de tijger, is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer;
  • De gele pet is het konijn, doet zielig, trekt zich terug en doet bang;
  • De rode pet, het aapje, lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater;
  • De zwarte pet, de vlerk, daagt uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas.


De Kanjertraining kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door Cotan* en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode. Het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.

De Kanjertraining versterkt de sociale vaardigheden bij de kinderen. De kinderen krijgen handvatten om probleemoplossend te zijn in plaats van in hun schulp te kruipen, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich bewust te worden van zichzelf.

Gaat er dan nooit meer iets mis op school, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar de Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Elk kind is uniek en bezit talenten die alleen in een respectvolle, vertrouwde en veilige omgeving tot ontplooiing komen. De Bonifatiusschool wil binnen een veilige en inspirerende omgeving ieder kind bieden wat het nodig heeft. Met de Kanjertraining komen deze twee werelden samen.

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op, jammer dan
Doet iemand naar, dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een Kanjer!

* Cotan, de Commissie Testaangelegenheden Nederland, is een bestuurscommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De missie van de COTAN is het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Dit doet zij enerzijds door het beoordelen van de kwaliteit van een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten, en anderzijds door het opstellen van standaarden over het gebruik van (psychologische instrumenten).

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl