• 'Oog voor elkaar'
  • 'Samenwerken en samen beleven'
  • 'Onderzoekend en ondernemend'
  • 'Vertrouwen in eigen kracht'
  • 'Samen beleefd, zelf gedaan'
  • 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

'Oog voor elkaar'

'Samenwerken en samen beleven'

'Onderzoekend en ondernemend'

'Vertrouwen in eigen kracht'

'Samen beleefd, zelf gedaan'

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

VISIE EN MISSIE

visie en missie

De Bonifatiusschool in Woudsend is een kleine dorpsschool midden in een woonwijk van een ruimtelijk gelegen dorp in een leefgebied met weidse zichten, watersport, boerderijen en bedrijvigheid anderszins.

De school biedt onderwijs voor een stabiel aantal van nu 65 kinderen. De Bonifatiusschool is een van de 32 Friese katholieke scholen, die hoort bij de Bisschop Möller Stichting (BMS). Waar de BMS onze school de ruimte geeft een school te zijn met een eigen gezicht, geven wij de kinderen de ruimte om zelfverantwoordelijk een eigen ontwikkeling door te maken.

Het is onze visie om goed onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de leerbehoeften van kinderen. Wanneer je eigenaar bent van je eigen leerproces ben je in staat om het allerbeste uit jezelf te halen.

Leren vanuit jezelf met de taal van ‘relatie, competentie en autonomie’.
Deci & Ryan, 1985 en Luc Stevens, 2012

We denken dat het kind zich het best kan ontwikkelen en daardoor tot goede resultaten komt als we werken vanuit drie basisbehoeften:
 
1.  Relatie
  Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap;
 
2. Competentie
  Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van de leerling;
 
3. Autonomie
  Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zelf te kunnen doen. Zelf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt.
 

Onze visie, waarmee we richting geven aan de keuzes die wij  maken voor het onderwijs bij ons op school, is gebaseerd op vijf pijlers:
  
1.  Oog voor elkaar
  - door je open te stellen voor een ander en te luisteren naar elkaar
- door ruimte te krijgen voor het verwoorden van een mening
- door de nadruk te leggen op de dialoog en niet op discussie
 
2. Vertrouwen in eigen kracht
  - door te oefenen en kennis en vaardigheden op te doen
- door gesprekken met elkaar te voeren, durf je steeds meer
- door naar elkaar te luisteren, leer je elkaar en jezelf in relatie tot je klasgenoten kennen
- door te leren de lat hoog te leggen en het beste uit jezelf te halen
 
3. Een onderzoekende en ondernemende houding
  - door nieuwe dingen en oplossingen te bedenken
- door initiatief te nemen, zaken aan de orde te stellen en met voorstellen te komen
- door vragen te stellen, alles te willen weten
 
4. Samenwerken en samen beleven
  - door je mening en gedachten te delen met anderen
- door sociaal bewust te (leren) zijn
- door aan te bieden anderen te helpen
 
5. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  - door de ruimte te geven en te krijgen voor je eigen mening
- door samen de verantwoordelijkheid te dragen voor goede omgang met elkaar
 

Bonifatiusschool     Melchior Clantstrjitte 18, 8551 NL Woudsend     t 0514 - 59 15 05     directie@bonifatiuswoudsend.nl